Dagsorden / agenda:
Dagsorden for...:
BARA, bestyrelsesmøde.
Onssdag, den 11. januar, 2022, kl. 16.00.
Nybro.Dagsorden:

Åbent BESTYRELSESMØDE.
Alle medlemmer er velkomne.
BARA er vært ved et mindre traktement.

Tilstededeværende:

1. Referent:
2. Ordstyrer:
3. Forslag og dagsorden.
4. Medlemsstatus.
5. Åbent hus arrangementer, fyraftensmøder og dedikerede informationsmøder, herunder Bambussen, Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, NFA, Byggerimessen, Fyraftensmøder, Bromødet mv.
6. BARAs sager som rådgiver og konsulent i diverse sager om sikkerhedsforhold...
7. Der er dokumenteret flere eksempler på, at rope access firmaer ikke lader til at forstå eller respektere almindelige krav for rope access arbejde i forbindelse med brug af rebscootere.
- Hvad gør vi for at sikre, at der også er klare krav til brug af disse.
- Revision af AT-vejledningen.
8. Initiativ til og forslag om udstyrsdeling/udleje gennem BARA.
9. Evt.
10. Næste bestyrelsesmøde.


Vel mødt.

Bestyrelsen, BARA.