Dagsorden / agenda:


Dagsorden for...:
BARA, bestyrelsesmøde.
Onsdag, den 8. juni, 2022, kl. 12.00.
Nybro Kro.


Dagsorden:

Åbent BESTYRELSESMØDE.
Alle medlemmer er velkomne.
BARA er vært ved et mindre traktement.

Tilstededeværende:

1. Referent:
2. Ordstyrer:
3. Forslag og dagsorden.
4. Medlemsstatus.
5. Arbejdstilsynet har meddelt TV2 om, at ArbejdsTilsynet ikke mener, at arbejde i højden samt test af faldsikringsudstyr ved at udsætte det for daglige fald, er omfattet af AT-vejledningen for arbejde i højden.
- Hvordan skal vi som brancheforening reagere på det?
6. Åbent hus arrangementer, fyraftensmøder og dedikerede informationsmøder, herunder Bambussen, Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, NFA, Byggerimessen, Fyraftensmøder, Bromøde mv.
7. Forberedelse af nyt møde med ingeniørforeningen / IDA.
8. BARAs sager som rådgiver og konsulent i diverse sager om sikkerhedsforhold...
9. Status på vores redegørelse for brug af rebscootere i rope access.
10. Sagen om krav om medicinsk kontrol for arbejde i højden i Sverige. Status og resultater. Møde med det svenske Arbetsmiljöverket.
11. Initiativ til og forslag om udstyrsdeling/udleje gennem BARA.
12. Evt.
13. Næste bestyrelsesmøde.


Vel mødt.

Bestyrelsen, BARA.