Aktuelt / nyt:


Bestyrelsesmøde samt generalforsamling, 17. februar, 2022. Se referat fra bestyrelsesmødet.

Næste bestyrelsesmøde, 8. juni, 2022. Se dagsorden.

Redegærelse fro brugen af rebscootere i rope access.

Advarsel imod brug af Petzl ZigZag/Petzl Chicane på Petzl Flow reb
.

BARA har nu offentliggjort Oplysninger om Allan Halberg og hans falske påstande om at være IRATA certificeret.

BARA har offentliggjort en Oversigt over Rope access uddannelser og certificeringer med relevans for Skandinavien.

Bestyrelsesmøde, 6. november, 2019. Se referat.

Bestyrelsesmøde, 10. september, 2019. Se referat.

Bestyrelsesmøde og generalforsamling, 26. marts, 2019. Se referat.


Bestyrelsesmøde, 25. september, 2018. Se referat.

Svenske Arbejdsmiljømyndigheder mener ikke, at rope access arbejde er acceptabelt. Se mere her.

Bestyrelsesmøde og generalforsamling, 4. maj, 2018. Se referat.


Bestyrelsesmøde, 22. marts, 2018. Se referat.


Bestyrelsesmøde, 24. oktober. Se referat.


Sikkerhedsadvarsel: Rapporter om farlig datomærkning af seler !
Read the above
warning about potentially dangerous markings of fall arrest- and climbing harnesses
.

Bestyrelsesmøde, 22. august. Se referat.


Bestyrelsesmøde og generalforsamling, 7. februar, 2017. Se dagsorden.

Efkstraordinært bestyrelsesmøde og beslutning vedr. ændring i AT-vejledning for Rope Access. i forhold til høringsudkastet. Se referat.

Efter 12 års arbejde og dialog med ArbejdsTilsynet, har vi endelig fået udarbejdet en AT-vejledning for Rope Access.

Bestyrelsesmøde, 3. november, 2016. Se referat.

Bestyrelsesmøde, 1. september, 2016. Se referat.

Bestyrelsesmøde, 23. august, 2016. Se referat.

Bestyrelsesmøde, 10. maj, 2016. Se referat.

Møde med ArbejdsTilsynet, 27. april. Se referat.

Bestyrelsesmøde og Generalforsamling, 2. februar, 2016. Se dagsorden for generalforsamling. Se bestyrelsesreferat.

Bestyrelsesmøde, 8. december, 2015. Se dagsorden.

Advarsel imod visse DMM karabiner
.

Bestyrelsesmøde, 28. september, 2015. Se referat.

Næste bestyrelsesmøde, 6. maj, 2015. Se referat.

Test af fald på ascenders
.

Åbent bestyrelsesmøde samt generalforsamling, den 3. marts, 2015, kl. 16.00. Se dagsorden.

Vil du være med til at udvikle en special forretning med udstyr til Rope Access og sportsklatreudstyr?
Job hos udstyrs forhandler.

Åbent bestyrelsesmøde, den 12. november, 2014. Se referat.

BARA holdt 7. april oplæg for og møde ArbejdsTilsynet.
Læs vores refefrat fra mødet med AT og gennemgangen af reglerne på området.


ADVARSEL vedr. brug af Rocker som back-up-værktøj i rope access. WARNING. The Rocker
.


BARA har nu lavet en opdateret intro-folder på både svensk og dansk. Se eller download folderen.

Petzl har udstedt en advarsel vedr. deres Croll og information på dansk.

1. april, 2014, kl. 14.00. Åbent bestyrelsesmøde, bl.a. om planlægning af mødet med myndighederne hos DanClimb.


Gennemgang af Ascenders til brug i rope access arbejde. Fordele, ulemper, risici mv.

Referater, Bestyrelsesmøde, tirsdag, den 4. marts, kl. 16.00 og Generalforsamling, tirsdag, den 4. marts, kl. 18.30 hos DanClimb, København.

Rope Access Workshop, tests og Generalforsamling, tirsdag, den 9. april. Se referat.

Ny test af back-up værktøjer på belastede reb.

Advarsel ved brug af Barrel-knot.

Advarsel imod brug af ISC Red back-up.

Rope Access Workshop, den 15. november, 2012. Se referat.

Bestyrelsesmøde, den 15. november, 2012.
Se referat.

Den 30. juni, 2012, udsendte SPRAT Board of Directors et brev til alle Evaluatorer, hvori de skærpede kravene ved certificeringer yderligere (udover, hvad der fremgår af SPRAT Certification Requirements).
- Det betyder konkret, at alle SPRAT-evaluatorer fremover pålægges at idømme kandidater en Discrepancy for HVER brug af Petzl Shunt, hvor Shunt'en enten trækkes i en snøre eller benyttes på en Lanyard, uanset længden af denne.
Tilsvarende indskærper de, at enhver brug af et værktøj på en måde, der strider imod producentens vejledning for brug SKAL idømmes en Discrepancy pr. gang.
- Konsekvensen heraf er, at også brugen af Petzl ASAP nærmere end 4 meter fra jorden af en person samt brugen af Petzl ASAP nærmere end 5 meter fra jorden med to personers vægt (f.eks. ved redninger) SKALfremover idømmes en Discrepancy pr. gang v ed fremtidige certificeringer.

Den 29. juni. Vi har modtaget en sammenlignende test af back-up-værktøjer ved rope access.
Testen understreger yderligere problemer ved at bruge Petzl ASAP -også tæt på toppen, hvor systemet jo er relativt statisk.
Testen viser iøvrigt samtidigt fortsat gode resultater for Petzl Shunt og ikke mindst for et par andre lovende back-up-værktøjer.
Du kan se testen her:

Vi afholdt bestyrelsesmøde, bl.a. om den nye Vejledning for Rope Access Arbejde og kontakten med myndighederne herom samt om konsekvenserne af Petzls ændrede vejledning vedr. brugen af Shunt som back-up værktøj til rope access arbejde, den 11. juni. Se referat.

Vi afholdt bestyrelsesmøde med afsluttende behandling af Vejledning for Rope Access Arbejde, tirsdag, den 8. maj. Vejledningen er nu færdig og offentliggjort.
Læs referat.


Petzl ændrer deres vejledning vedr. brug af Shunt som back-up værktøj til rope access arbejde.
Se mere her.
Spørgsmålet om brug af alternative back-up-værktøjer bliver behandlet på vores bestyrelsesmøde, den 11. juni. Se dagsorden og indkaldelse.

Test af ID med åbent håndtag.

I forbindelse med PRAT®-TVG-mødet, lige inden BARA bestyrelsesmødet, testede vi også forskelligt rope access udstyr, bl.a. Petzl ID.
Ved testen blev en ID udsat for fald med håndtaget fastholdt i åben position.
Måske lidt overraskende viste det sig, at en ID låste, også selv en den ikke var låst, og selv om der ikke blev holdt i bremserebet.
Se testen af en åben ID, udsat for fald, både med faldfaktor 1 og med faldfaktor 2.

Dødsulykke ved fald fra stillads er med til at understrege nogle af de risici, der er forbundet med stilladsarbejde. Risici, som langt hen ad vejen er elimineret ved Rope Access, hvor arbejderen hele tiden er sikret i mindst to uafhængige systemer.
Læs mere her.

ADVARSEL. Efter en Klettersteig/Via Ferrata-ulykke udsteder Petz advarsel vedr. brugen af deres Absorbica falddæmper.
De råder bl.a.til umiddelbar inspektion af Absorbica'en.
- Se advarslen her.
- Læs vejledning i, hvordan man inspicerer Absorbica.

ADVARSEL. Falske "Petzl"-produkter/kopier er på markedet og kan være farlige.
- Læs mere her.

ADVARSEL fra Petzl vedr. brug af ID'20.
I visse situationer kan ID'en åbne sig.
Denne situation med, at ID'en kan åbne sig har vi også selv oplevet, og meget tyder derfor på, at der kan være særlig grund til at passe på dette problem.
- Se billede og læs mere her.

BARA har fået nyt logo, der kan downloades og bruges af medlemmer fra en særlig side, der oplyses ved at kontakte betyrelsen.

Ønsker du indmeldelse, indsender et af vore tilmeldingsskemaer.
Hent tilmeldingsblanket.